กราฟพรีรวมทุกซีรีส์ปี 2020 #152

Thep 28 Dec 2020 08:52 1,653 views

image

image

(พร๊รวม คือ ผลรวมของพรีเมี่ยม SC+SP ที่ strike ATM ซึ่งมี time value สูงสุด)